Tjänster

services_275x183-250x166SPS tjänsteportfölj

Konsultation i dokumenthantering och utskriftshantering

 • Installationsuppdrag
 • Förändringsprojekt
 • Upphandlingsprojekt

Förstudier/Analyser

 • Inventering av befintlig dokument och utskrifts miljö
 • Kostnadsanalyser, Total Cost of Printing
 • Workshops i digitaliseringsprojekt

Utbildning i generell dokument och utskriftshantering

 • Uppbyggnad av utskriftsinfrastruktur
 • Mobil utskriftshantering
 • Säljutbildning lösningsförsäljning
 • Teknikutbildning ”konsultativ approach”

Applikationsutbildning och certifieringsutbildning

 • Safecom
 • Equitrac
 • PaperCut
 • Autostore
 • eCopy Sharescan
 • eCopy PDF Pro Office
 • Everyoneprint
 • Drivve
 • OpenText Rightfax