Produkter

NordicDoc erbjuder ett04_produkter stort sortiment av produkter för att skapa optimala utskrifts- och dokumentlösningar.

Utdata / Print

Vi erbjuder verktyg och applikationer för att hantera utdata eller print. Exempel på lösningar är att hantera streckkoder,säkra utskrifter/follow print, styra utskrifter med regler, Web2Print, elektroniska blanketter eller att emulera olika utskriftstyper som  Proprinter, Kyocera prescribe, IPDS till PCL.

Datafångst / Skanning

Programvaror och lösningar för att fånga fysiska eller elektroniska dokument som skall tolkas eller integreras till olika system i verksamheten. Det finns olika källor att fånga dokumenten från, t ex MFP, scanner när det gäller fysiska dokument, mail, fax, mappar på en hårddisk eller från mobila enheter när det gäller elektroniska dokument.

Arkivering / Integrering

System som kan göra den stora mängden ostrukturerade dokument sökbara på ett strukturerat sätt i sin enklaste form som en elektronisk pärm till avancerade Dokument Management System. Här har vi även lösningar som gör att vi kan integrera dokument i de flesta verksamhetsystem som finns, allt från Office 365, Exchange, Notes,  Sharepoint till affärssystem som Navision Dynamics Nav, Pyramid eller dokumentsystem som Hummingbird, Docushare, Drivve DM, FileNet mfl.

Övervakning

För att få kontroll av skrivarparken som ibland kan bestå av många modeller och skrivartillverkare, behövs lösningar som kan ge information om hur man använder maskiner över tiden, statistik, larm på förbrukning kanske även kopplat till de avtal man har. Vi har lösningar som är tillverkaroberoende och som passar olika typer av kundbehov