Presto

Collobos Presto

Presto är en robust,presto_184x65 kostnadseffektiv lösning för mobila utskrifter. Till skillnad från andra lösningar så integreras Presto med  DNS-och DHCP-servrar. Detta gör att den inte kräver dyr hårdvara och ytterligare mjukvarukomponenter för att fungera. Det är inte ovanligt att hitta att enbart en Presto Enterprise applikation driver hela mobila utskriftstjänsten för ett stort företag eller universitetsnätverk.

Presto stödjer den integrerade utskriftsfunktionen för de mest populära mobila plattformarna och är kompatibel med i stort sett alla skrivare och kopiatorer.

Presto gör det möjligt att adressera windows printköer till en IOS enhet eller till Google Cloud Print funktion. Det gör det möjligt för en existerande windows printmiljö att supporta utskrifter från mobila enheter

 

presto1