PaperCut MF

papercut

 

 

 

 

Total kontroll över Print, Kopiering, Skanning och Fax

PaperCut MF tar bort onödiga utskrifter, stödjer ett förbättrat miljöarbete i organisationen och skapar möjligheter att fördela kostnader efter utnyttjande av utskriftsfunktionen.papercut _1

PaperCut MF  inkluderar en inbyggd mjukvara som körs på den MFP/Kopiator du har för att möjliggöra uppföljning, kontroll och ett säkert sätt att hämta utskrifter direkt från displayen i enheten.PaperCut MF passar för installationer i IT miljöer i alla storlekar med en tillverkaroberoende teknik och stöd för de flesta tillverkare på marknanden. PaperCut är installerad i över 50000 installationer runt om i världen och översatt till 20 språk

Intuitivt & Enkelt att använda

PaperCut MF är betraktat som ett av de enklaste och smidigaste systemen i sitt slag att installera, driftsätta och hantera. Systemadministratören har full tillgång till administration och konfiguration via ett intuitivt webbgränssnitt som hanterar:

 • Användarkatalogintegration (ex. Active Directory och andra) och  automatisk skapande av användarkonton
 • Säkra utskrifter och Follow Print så kallad Find-Me utskrift
 • Administratörs dashboard med uppdateringar i realtid
 • Utskriftsarkiv: granska utskriftsinnehåll visuellt
 • Möjligheter kostnadsutfördelning till användare och avdelning
 • Möjligheter till ökad medvetenhet med pop-up notifieringar

Webbaserad Admininstration

PaperCut MF har ett webbaserat administrationsgränssnitt som gör det möjligt till en central administration men med tillgänglighet från vilken nätverkskopplad enhet med webbläsare. Administratören har full tillgänglighet för hantering av användare eller maskiner. Webb teknologin gör att det inte krävs någon extra installation av mjukvara. En nyckelfunktion är den ”Dashboard” med en sammanställd översikt av den totala printmiljön i realtid och med information om statistik, miljö påverkan och trender för att få total kontroll.

Detaljerade Rapporter

PaperCut inkluderar över 80 klickbara rapporter som kan ses online, skrivas ut eller exporteras. Rapporterna adresserar alla områden från detaljerade loggar om sidsummeringar till rapporter avseende användare, avdelning, maskiner eller miljö aspekter. Administratörer kan skapa ögonblicksrapporter genom att använda filter. Rapporterna kan epostas till specifika användare på återkommande tider. Mer information finns på: www.papercut.com/tour/report/

 

Find-me eller Follow Print Utskrifter

PaperCut’s Find-Me utskriftsfunktion gör det möjligt för användare att skriva till en central virtuell  utskriftskö. Utskriftsjobben pausas och blir utskrivna först när användaren går fram till en skrivare och hämtar jobbet.

 • Förbättrad säkerhet och tillgänglighet.papercut_2
 • Minskar IT administratörens av att hantera många drivrutiner och köer arbetsstaioner och bärbara
 • Find-Me utskriftshantering har det visat sig minska onödiga utskrifter med upp till 20% i kontorsintensiva verksamheter.

Säkra utskrifter

Dagens kopiatorer/Multifunktions enheter( MFD) är smartare. De har en Touchdisplay och har även möjligheten att kunna köra applikationer via maskinensdisplay.

PaperCut tar tillvara på denna teknologi för att skapa ny funktionalitet på varje enhet.En av nyckelfunktionerna är användarautentisering – att enbart tillåta auktoriserade användare att använda enheten. I sin enklaste form kan vi  använda nätverkets användarnamn och lösenord via tangentbordet i maskinens display men som tillägg så implementeras ofta koppling till beröringsfritt inpassserings eller ID kort. Kortnumret kan hämtas från olika data källor men oftast så utnyttjas möjligheten till självregistrering som kan göras vid displayen på maskinen eller vid en dator anpassad för det.

iPad, Mobil och Drivrutinslös WebbutskriftPapercut_3

Introduktionen av  iPad, mobila enheter, tablets, netbook och BYODhar skapat en ny typ av utmaning till utskriftfunktionen.

PaperCut kan hjälpa till att lösa dessa problem med iPadprint support, Google Print, epost och Webbaserade utskrifter utan drivrutiner som en del av grundfunktionen i PaperCut.

 

Avancerad hantering av utskriftsjobb

Med avancerat scriptfunktionen kan man definiera, anpassa och styra regler för användarens utskriftsjobb. Du kan få en tydligare koppling av utskriftshanteringen till printpolicyn. Med reglerna kan man ännu effektivare minska onödiga utskrifter, pappersåtgång och påverka användarnas utskriftsbeteende.

Med PaperCut kan du:

 

 • Automatiskt flytta större utskriftsjobb till dedicerade högvolymsskrivare
 • Uppmärksamma att tex utskrifter av mail påverkar miljön i onödan med en PoP Up printpolicy varning
 • Konvertera utskrifter automatiskt till Gråskala och Dubbelsidigt
 • Minska eller ta bort möjligheterna för färgutskrifter för användargrupper
 • Föreslå billigare skrivare alternativ för utskriften

etc