Övervakning – MPS

MPS med Business Intelligence

Netaphor SiteAuditTM  ett verktyg som kan vara grunden till de bästa MPS tjänsterna. SiteAudit hanterar både lokala och nätverkskopplade skrivare med analyser, larm och rapporter. Från djuplodade mätarinformation och nivåer på tillbehör till servicenivåer och upptid. SiteAudit-verktyget ger marknadens mest sofistikerade inventering, analys och övervakningsfunktionalitet. Använd SiteAudit för installation onsite hos stora organisationers mer avancerade säkerhetskrav eller som en webbaserad tjänst.Prova SiteAudit redan idag och läs mer på  www.netaphor.com

Hjälp kunden få kontroll över skrivarmiljön!

Följande frågor kan ni som partner ställa till kunderna för att kunna bygga upp tjänster i området MPS:

 • Har ni idag total kontroll över vilka och hur många skrivare det finns i organisationen och vad de har för driftskostnad?
 • Vet ni om skrivarna verkligen är rätt dimensionerade och används optimalt?
 • Vad ligger till grund för organisationens beslut vid inköp av en ny skrivare?

Programvaran SiteAudit ger vägledning och fullständig kontroll över utskriftsmiljön och hjälper er att skapa utökade tjänster som ger verklig nytta för kunderna

SiteAudit Nyckelfunktioner
Inventering av alla utskriftsenheter oavsett tillverkare

 • Alla fabrikat och modeller
 • Nätverksskrivare
 • MFP
 • Personliga/USB-kopplade skrivare

Larm-och incidenthantering

 • Automatiska larm när toner behöver beställas och underlag för leverans till angiven adress.
 • Automatiserad mätaravläsning.
 • Kritiska larm på skrivare skickas direkt till HelpDesk
 • Vilka skrivare har mest fel? Statistik och underlag.
 • Uppföljning av avtalade SLA nivåer.

Kontroll över kostnader

 • Totalt och per skrivare.
 • Vilka skrivare kostar mest per sida?
 • Möjlighet till kostnadsbesparingar — direkt och över tid.
 • Finns det skrivare som kan tas bort på grund av för låga volymer?

Volymhantering

 • Totalt och per skrivare.
 • Vad skrivs ut? Svart/vitt, färg, duplex, A4, A3, fax och skannat.
 • Ger rätt underlag inför beslut om inköp av nya skrivare.

Skräddarsydda rapporter

 • Vad har skrivarmiljön kostat under den senaste månaden?
 • Vilka skrivare har skrivit minst eller mest den senaste månaden?
 • Automatiska rapporter kan skickas med epost till ansvariga

.

Avtalshantering

 • Kontroll på när avtal på MFP går ut.

Visualisering

 • Placera ut skrivarna på ritningar över våningsplan för att underlätta inventering eller få en tydligare bild av placering integrerat med skrivarinformationen i SiteAudit.

Integrering

 • integreras med Servicesystem och Helpdesk system

Klicka här för en Broschyr – SiteAudit

Klicka här för en Broschyr – Visualizer

Klicka här för MPS Whitepaper – Siteaudit