Equitrac

Innovativa funktioner kombinerad med beprövad tekniktp_equitrac

Equitrac är en innovativ och samtidigt beprövad lösning för utskriftshantering som ger kontroll, effektivitet och valfrihet – användarnas behov uppfylls samtidigt som IT-systemet förenklas. Equitrac är en effektiv lösning för utskriftshantering och kostnadsstyrning som gör det möjligt för organisationer att minska utskriftskostnaderna, använda skrivare och kopiatorer så effektivt som möjligt, minska onödiga utskrifter, garantera dokumentsekretess och öka lönsamheten.

Funktioner

  • Kontroll av hur och av vem skrivare och kopiatorer används
  • Visar vilka maskiner som över- eller underutnyttjas
  • Fördelning av kostnader på avdelning, kostnadsställe, projekt eller kund
  • Styrning av vem som får använda viss utrustning, hur den får användas samt i vilken omfattning
  • Integration med företagets befintliga IT-infrastruktur; fungerar med alla nätverksförberedda skrivare, kopiatorer och multifunktionsenheter
  • Skalbart från små arbetsplatser med en enda maskin och en enskild användare, till storföretag med tusentals maskiner och användare
  • Med I-Queue kan du välja en utskriftskö och en universell drivrutin för alla jobb som säkert kan skickas till en multifunktionsskrivare, oavsett typ var som helst på nätverket
  • Mobile Web kan användare skicka dokument från mobila enheter
  • Med Capture and Send kan användare digitalisera pappersbaserad information, omvandla den och lagra den på rätt plats