Elektronisk Fakturahantering

fakturahantering med text

Varför Elektronisk Fakturahantering

De flesta som investerar och börjar använda en lösning för elektronisk fakturahantering gör det för att få ordning och reda på sina leverantörsfakturor. Samtidigt vill man effektivisera och spara tid i de olika momenten för att internt hantera en faktura. En del kan också se investeringen som en del i att ha ett modernt förhållningssätt till dokumenthantering bland annat för att få högre tillgänglighet till funktionen oavsett om det är mobilt eller via en webbtjänst.

Ta fram en anpassad lösning

För att ta fram rätt lösning för våra kunder så går vi tillsammans med kunden igenom olika nyckel områden inom fakturahantering där vi skapar ett underlag för förslag på lösning.

 

Den färdiga lösningen

En komplett fakturahanteringslösning brukar ge följande funktionalitet och nytta:

Snabbare arbetsflöde
Vi effektiviserar arbetsflödet från att era leverantörsfakturor kommer in till att fakturan är konterad, attesterad och registrerad i ekonomisystemet.

Sänkta kostnader
N
i kommer aldrig mer behöva knappa in fakturan i ekonomisystemet eller söka efter den i pärmar.

Åtkomst överallt
Lösningen ger dig enkel åtkomst på och utanför kontoret. Attestera dina fakturor på datorn, surfplattan eller i telefonen.

Rätt info till rätt person
Med anpassade profiler för olika personer på företaget skapar man enkelt behörigheter som ger tillgång till korrekt information

Inga förlorade fakturor
Med lösningen får ni snabbt en kontroll på hela ert flöde för leverantörsfakturorna. Vi minimerar risken till att fakturor går förlorade i attestflödet och att betalningar blir försenade.

Automatisera hela flödet
I lösningen skapar man enkelt flöden som automatiserar processen för attest.