Drivve-Image

drivve header

Drivve Image

Drivve image är en kostnadseffektiv skanningsprogramvaraDrivve MFPs som är enkel att komma igång med, men har ändå avancerade egenskaper och funktioner. Den finns som integrerad lösning till många olika märken. Du kan välja olika moduler för att anpassa den till behovet hos kunden. Drivve Image är en lösning som framförallt är tänkt att förbättra inom följande områden:

Minskade Kostnader ökad effektivitet

– Spara tid och pengar med effektivare dokumentflöden
– Minska porton och kostnader för att flytta dokument
– Minska kostnader för pappersarkiv och lagring
– Kortare tid för arkivera och lagra dokumentDrivve Capture to retrieval
– Automatisera fångst av viktig data
– Minska risken för felaktigt inmatad data
– Förenkla multipla arbetssteg med en knapptryckning
– Skapa personanpassade arbetsflöden

 

Säkerhet och Koppling

– Autentisera användaren vid maskinen
– Koppla säkerhet till dokumentegenskaperna vid skanning
– Möjliggör policy hantering och spårbarhet
– Central administration med samtidig uppdatering av MFP
– Dubbelriktad kommunikation mellan MFP och system
– Skicka dokument direkt till Dokumentsystem
– Integrera med affärssystem och standard ODBC databaser
– Länka till ditt epostsystem och faxsystem