Utdata / Print

Feature Image 1

Vi erbjuder verktyg och applikationer för att hantera utdata eller print. Exempel på lösningar är att hantera streckkoder, styra utskrifter med regler, elektroniska blanketter eller att emulera olika utskriftstyper som Proprinter, Kyocera prescribe, IPDS till PCL. Exempel på lösningar kan vara att samtidigt som man skriver ut ett dokument kan det lagras en sökbar PDF i ett arkiv.

Datafångst / Skanning

Feature Image 2

Programvaror och lösningar för att fånga fysiska eller elektroniska dokument som skall tolkas eller integreras till olika system i verksamheten. Det finns olika källor att fånga dokumenten från, t ex MFP, scanner när det gäller fysiska dokument, mail, fax eller mappar på en hårddisk när det gäller elektroniska dokument.

Arkivering / Integrering

Feature Image 3

System som kan göra den stora mängden ostrukturerade dokument sökbara på ett strukturerat sätt i sin enklaste form som en elektronisk pärm till avancerade Dokument Management System. Här har vi även lösningar som gör att vi kan integrera dokument i de flesta verksamhetsystem som finns, allt från Exchange, Notes, Sharepoint till affärssystem som Navision Dynamics Nav, Pyramid eller dokumentsystem som Hummingbird, Alchemy, FileNet mfl.