Utdata / Print

Feature Image 1

Vi erbjuder verktyg och applikationer för att hantera utdata eller print. Exempel på lösningar är att hantera streckkoder, styra utskrifter med regler, elektroniska blanketter eller att emulera olika utskriftstyper som Proprinter, Kyocera prescribe, IPDS till PCL. Exempel på lösningar kan vara att samtidigt som man skriver ut ett dokument kan det lagras en sökbar PDF i ett arkiv.

Datafångst / Skanning

Feature Image 2

Programvaror och lösningar för att fånga fysiska eller elektroniska dokument som skall tolkas eller integreras till olika system i verksamheten. Det finns olika källor att fånga dokumenten från, t ex MFP, scanner när det gäller fysiska dokument, mail, fax eller mappar på en hårddisk när det gäller elektroniska dokument.

Fakturahantering - EFH

Feature Image 3

Många svenska företag lägger onödigt mycket tid och pengar på att hantera sina fakturor. Ett ineffektivt system ökar dessutom risken för fel och att du drar på dig onödiga dröjsmålsräntekostnader. – I de traditionella systemen måste du öppna posten, ta fram en kopia på fakturan, lägga ut den på attest och sedan skicka vidare den till ekonomiavdelningen. När den sedan är klar måste den bokföras igen och sedan betalas. Det här tar upp mycket tid och är ett ineffektivt sätt att jobba